Általános Szerződési Feltételek

(Utoljára módosítva: 2020. szeptember 03.)

 

FOGALMAK:

Beszállító: Carveron International Kft.

Szállító: A Termék leszállítását végző fuvarozó cég.

Termék: A Vevő által rendelt alkatrész, standard élhajlító szerszám, speciális élhajlító szerszám, standard lyukasztó szerszám, speciális lyukasztó/formáló szerszám.

Standard: Minden olyan fenti Termék, ami a Gyártó katalógusában katalógusszámmal rendelkezik, nem egy bizonyos Vevő igényei szerint készül.

Speciális: Minden olyan Termék, ami a Vevőtől kapott adatok, rajzok alapján kerül gyártásra. A korábban már rajzok, adatok alapján gyártott, azonosítószámmal rendelkező szerszám továbbra is speciálisnak minősül.

 

ÁRAJÁNLAT KÉRÉS:

A gyors és pontos árajánlat érdekében kérjük, hogy a Vevő az alábbi adatokat adja meg az árajánlat kérésben:

Alkatrész esetén:

 • A gép típusa, szériaszáma
 • Alkatrész pontos megnevezése
 • Lehetőség szerint az alkatrész száma és fotója

Standard élhajlító szerszám esetén:

 • Befogó típusa
 • Szerszám azonosító száma
 • Lemez vastagsága és minősége
 • Az olyan standard élhajlító szerszám, amire a Vevő módosítást kér (pld. rádiusz) már speciális élhajlító szerszámnak minősül.

Speciális élhajlító szerszám esetén:

 • Befogó típusa
 • Gép típusa, nyitása, lökete
 • Szerszám pontos méretei, vagy a szerszámmal gyártandó termék pontos méretei
 • Lemez vastagsága és minősége

Standard lemezlyukasztó szerszám esetén:

 • Gép típusa
 • Szerszámtartó pontos típusa, altípusa (pld. ABS, WLS stb.)
 • Szerszámállomás mérete termékenként
 • Szerszám azonosító száma / katalógusszáma
 • Lemez vastagsága és minősége
 • Matrica esetén annak típusa (pozitív, negatív, negatív-pozitív, hulladékmegfogós)
 • Matrica esetén a robbantási hézag

Speciális lemezlyukasztó/lemezformázó szerszám (Speciális szerszám) esetén:

 • Gép típusa
 • Szerszámtartó pontos típusa, altípusa (pld. ABS, WLS stb.)
 • Szerszámállomás mérete termékenként
 • Szerszám pontos méretei, rajza, vagy a forma/lyuk pontos méretei, rajza
 • Matrica esetén annak típusa (pozitív, negatív, negatív-pozitív, hulladékmegfogós)
 • Matrica esetén a robbantási hézag
 • Lemez vastagsága és minősége
 • Korábban már rendelt szerszámok esetén a Wilson Tool egyedi azonosító számának megadása
 • Szükséges alkatrész beazonosító-száma a szerszám robbantott ábrája alapján

Ajánlatkéréskor a Vevőnek a Termék vagy a gyártandó munkadarab pontos rajzát kell elküldenie. Bármely későbbi - akár minimális - változtatás is módosíthatja a megadott árat (pl. kikönnyítés). Termékrajz hiányában van mód az egyes speciális szerszámokhoz tartozó adatbekérő lapokon méretek és szükséges adatok megadására.

 

MEGRENDELÉS:

Megrendelést a Beszállító csak cégszerű, hivatalos (lehetőleg megrendelésszámmal ellátott) e-mailben vagy faxon fogad el. A Megrendelés elküldésével a Vevő vállalja, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a Beszállító Általános Szerződési Feltételeit. Amennyiben a Vevőn saját előírásokkal, feltételekkel rendelkezik és az eltér a Beszállítóétól, akkor a Megrendelés leadásával a Vevő vállalja, hogy csak és kizárólag a Beszállító Általános Szerződési Feltételeit fogadja el kötelező érvényűként.

A Megrendelés akkor tekinthető elfogadottnak, ha a Beszállító a hivatalos visszaigazolást megküldte a Vevő részére.

Az árajánlatban feltüntetett árak nettó árak.

Speciális hajlító/lyukasztó/formáló szerszámokra vonatkozóan:

Megrendelés esetén a Beszállító egy szerszámrajzot küld a Vevőnek. A szerszámrajzon szereplő minden adatot, méretet és kialakítást ellenőrizni kell Vevőnek. Ha valamelyik a Vevő szerint esetleg nem megfelelő, akkor azt mielőbb írásban is jelezni kell a Beszállító felé. Ha a szerszámrajzon minden megfelelő, akkor a szerszámrajzot a Vevőnek írásban kell jóváhagynia.  Az írásos jóváhagyásának a Beszállító általi kézhezvételéig a Termék gyártása nem kezdődik el! 

Az új speciális lyukasztó és formáló szerszámokat Wilson Tool minden esetben teszteli. Amennyiben ez a szerszámteszt nem megfelelő eredményű, a szerszámot újra kell tervezni és gyártani, így a speciális szerszámok esetén a megadott határidő csak irányadó. A speciális szerszámokat a Wilson Tool jó minőségű lemezeken teszteli és az elkészült speciális szerszámokhoz egy mintalemezt is küld a Vevőnek.

A mintatermék a Gyártó által használt lemezen garantálja a megfelelő méreteket. A Vevő által használt esetlegesen gyengébb minőségű lemez miatti reklamációkat a Beszállító nem tudja elfogadni. Lehetőség van a Vevő által használt lemezzel is tesztelni a speciális szerszámokat. Ehhez a Vevőnek a mintalemezt a Gyártóhoz kell beküldenie a saját költségére.

A Vevő vállalja, a megrendelt speciális szerszámok kézhezvétele után azokkal próbagyártást végez. Amennyiben a speciális szerszámmal gyártott munkadarab a Vevő szerint nem elfogadható és azt a Vevő szerint nem az általa használt esetlegesen gyengébb minőségű lemez okozza, akkor a Vevőnek haladéktalanul jelezni kell a minőségi kifogását a Beszállító felé. Ha ezt elmulasztja és/vagy a számára nem megfelelő munkadarabot létrehozó speciális szerszámot továbbra is használja, akkor az így keletkező selejtek költségét semmilyen módon nem háríthatja sem a Gyártóra, sem a Beszállítóra.

 

SZÁLLÍTÁS:

Az árajánlatban és/vagy megrendelés visszaigazolásban feltüntetett határidő a szerszám/alkatrész Gyártó általi szállításra átadásának határideje. A szerszámok/alkatrészek gyártói csak magas színvonalú szolgáltatást nyújtó Szállítóval szállítanak. A Beszállítónak a Szállító cégre nincs közvetlen ráhatása, ezért a Szállító által elkövetett esetleges hibákért, úgy, mint szállítási pontatlanságért, a megrendelt áru elvesztése stb. által okozott késedelemért és a Vevő számára esetlegesen abból keletkező költségekért, károkért, elmaradt haszonért a Beszállító semmilyen módon nem felel. Ilyen eset előfordulása esetén a Beszállító mindent megtesz a megrendelt áru minél előbbi leszállításáért, pótlásáért. A Vevő kérésére - amennyiben rendelkezésre áll - a Beszállító elküldi a Vevőnek az áru szállításának nyomon-követhetőségéhez szükséges azonosítószámot.

 

MEGRENDELT TERMÉK ÁTVÉTELE, ELLENŐRZÉSE:

Az áruátvételétől számított 1 munkanapon belül a Vevő köteles a megrendelt Terméket mennyiségileg és műszakilag is ellenőrizni. A Vevő köteles 3 munkanapon belül jelezni, ha a Termékkel kapcsolatban mennyiségi vagy minőségi kifogással kíván élni.

 

GARANCIA, TERMÉK VISSZAVÉTELE

Bármely megrendelt Terméknek a Beszállítóhoz vagy Gyártóhoz történő visszaküldésére csak a Beszállító írásos beleegyezése után van mód a Beszállító útmutatásai alapján. Téves megrendelés miatt visszaküldött Termék esetén a Beszállító által képviselt Gyártó minimum 25% kezelési költséget számolhat fel, melyet a Beszállító a Vevőre háríthat. Speciális hajlító, lemezlyukasztó vagy formáló szerszámok visszavételére nincs lehetőség. A Vevő általi nem megfelelő szerszámbeállításból fakadó szerszámtörésért a Beszállító nem vállal garanciát.

SafanDarley alkatrészek visszaküldésére abban az esetben van lehetőség, ha a Vevő által megrendelt alkatrész nem kerül beépítésre és az eredeti csomagolásban küldik vissza ill. ha semmilyen karc vagy egyéb sérülés nincs az alkatrészen.